PVC I ALU STOLARIJA PO MERI!

Protiv provalna zaštita

Protiv provalnoj zaštiti se pridaje premalo pažnje a ona je veoma bitna jer štiti nas, naše porodice i našu imovinu.
Za provalu je obično potrebno samo nekoliko minuta. Posebno su važni prozori i vrata u prizemlju jer su lako dostupni. Najveći broj provala u stambeni prostor kuće ili stana se obavlja preko prozora i balkonskih vrata.
Za dodatnu zaštitu, mogu da se dodaju komponente koje povećavaju sigurnost:

  • Ručica sa ključem.
  • Okov na krilu da bude sa dovoljnim brojem pečurkastih zatvarača.
  • Tamo gde je potrebno da imate višestruka izolaciona stakla (laminirano sigurnosno staklo).
  • Imate dovoljan broj sigurnosnih zatvarajućih pločica.

Ručice sa ključem pružaju visok nivo zaštite u odnosu na standarne ručice za PVC prozore ili balkonska vrata.
Zbog svojih tehničkih karakteristika mogu se primeniti kod velikog broja PVC profila, nezavisno o kom proizvođacu je reč.