PVC I ALU STOLARIJA PO MERI!

Okapnice

PVC prozorske okapnice ili podprozorske daske su prateći element jednog prozora. Pored svog estetskog doprinosa lepšem izgledu prozora, okapnice su namenjene da zaštite okvir prozora i temelj kuće od prodora vlage.

S poljašna (podprozorska) okapnica ima ulogu da sprovodi svu suvišnu vodu-kišnicu dalje od prozora i zidova, tako da nema kvašenja istih i izoluje zidove od vlage nastale skupljenjem snega i leda.

Unutrašnje okapnice se ugradjuju na unutrašnji okvir prozora i izradjuju se od PVC-a u standarnoj beloj boji, mada postoji mogućnost izbora neke druge boje.

Spoljaššne okapnice se montiraju na spoljašnu stranu, ivicu prozora i osmišljene su kao zaštita ivice prozora i zida od padova i mehaničkih oštećenja.

Okapnica može biti od:

  • PVC-a
  • aluminijuma
  • pocinkovanog plastificiranog lima